Oorzaken

Hoe ontstaat artritis psoriatica en psoriasis?

De oorzaak van artritis psoriatica  en psoriasis zijn nog niet precies bekend. Wel is bekend dat zowel de gewrichtsziekte als de huidziekte door een erfelijke aanleg worden bepaald. Artritis psoriatica en psoriasis komen  hierdoor vaak bij meerdere leden van één familie voor. Echter niet iedereen met aanleg voor artritis of psoriasis krijgt te maken met deze aandoeningen. Daardoor weten we dat de erfelijkheid weliswaar een belangrijke oorzaak is, maar dat er ook nog andere oorzaken aan te wijzen zijn, zoals invloeden uit de omgeving (bijvoorbeeld ongevallen of infecties met virussen, bacteriën, etc of contact met lichaamsvreemde stoffen, zoals bijvoorbeeld nicotine) of stoornissen in de ziekteafweer (het afweer- of immuunsysteem) van het eigen lichaam.

Het afweer- of immuunsysteem is een geheel van cellen en weefsels in het lichaam dat het lichaam beschermt tegen binnengedrongen virussen, bacteriën en lichaamsvreemde stoffen. Bepaalde afweercellen hebben de taak om alles wat niet 'eigen' (niet tot ons eigen weefsel behorend) is, op te sporen en te bestrijden. Dat doen ze door eiwitten af te scheiden, z.g. cytokinen. Deze eiwitten kunnen ontstekingen afremmen of juist bevorderen. Zij worden in een zekere balans geproduceerd om  bacteriën, virussen of lichaamsvreemde stoffen zo goed mogelijk te kunnen bestrijden. Dit proces noemen we afweer. Als het afweersysteem om welke reden dan ook verstoord is, kan er een disbalans in de productie van cytokinen optreden, waardoor de balans kan doorslaan van gezond blijven naar ziek worden.

Onderzoek van de psoriasishuidschilfers en het ontstekingsvocht uit de aangedane gewrichten wijst uit dat zogenaamde T-lymfocyten een rol spelen bij het al of niet ontstaan van ziekteverschijnselen. Bij artritis psoriatica richten  deze T-lymfocyten  zich niet alleen tegen de invloeden van buitenaf  maar ook tegen het eigen gewrichtsweefsel. Hierdoor ontstaat gewrichtsontsteking (artritis). In zo'n situatie spreekt men van een auto-immuunziekte (auto = zelf, immuun = afweer): het lichaam reageert dan niet alleen met de schadelijke bacteriën, virussen en/of lichaamsvreemde stoffen, maar ook met het eigen weefsel.

Door middel van deze studie en het daarvoor noodzakelijke onderzoek hopen we meer informatie te kunnen verzamelen over de (verdere) oorzaken van artritis psoriatica, zodat de behandeling van deze ziekte ook veel beter  kan worden ingericht, en mogelijk  een gerichte behandeling kan worden verkregen.
 

Lees verder

 

 

(Bron: Reumafonds)