Actueel jaarverslag

Jaarverslag 2016 Cicero

Index

 1. Inleiding
 2. Organisatie en ontwikkeling
 3. Bestuurlijke en organisatorische activiteiten
 4. Dutch Early Psoriatic Arthritis Cohort (DEPAR)
 5. Meerjaren beleidsplan
 6. Financieel jaarverslag kerngetallen
 7. Tenslotte

1. Inleiding

Stichting Cicero (Collectief Initiatief voor Creatief en Educatief Reuma Onderzoek) komt voort uit stichting Stizoro.
Stichting Cicero is opgericht door (internist-)reumatologen en klinische immunologen in de regio Zuid-West Nederland en heeft als doel het bevorderen van kennis en kwaliteit van behandeling van patiënten met reumatische ziekten en het bevorderen van de samenwerking in de regio Zuid-West Nederland met betrekking tot zorg, wetenschappelijk onderzoek en nascholing.

Voor u ligt het jaarverslag 2016 van Cicero. Het jaarverslag is onderdeel van stichting eisen en voldoet aan het voornemen van het bestuur om projectmatig te werken en een transparant beleid te voeren. Voor de voornemens op middellange termijn verwijst het bestuur naar het meerjaren beleidsplan 2016-2020.

2. Organisatie en ontwikkelingen

Raad van Toezicht
Voorzitter:                  J.H.L.M. van Groenendael.
Leden:                       Dr. A. Mulock Houwer-Linssen en A.M. Kuijten

Bestuur:
Voorzitter:                  A.H. Gerards
Secretaris:                  N.H.A.M. Denissen
Penningmeester:        M.H. de Jager
Onderwijs:                 C.W.Y. Appels
Onderzoek:                Dr. J.J. Luime
Onderwijs:                 R.J. Bisoendial
ICT en PR:                Dr. M.R. Kok

Deelnemende centra:
Steden/centra + contactpersonen
Breda/Amphia                                                                            C.W.Y. Appels
Gorinchem/Rivas                                                                       Dr. W.L. van der Graaff
Rotterdam/Franciscus Gasthuis                                                 Dr. D. van Zeben
Schiedam/Franciscus Vlietland                                                 A.H. Gerards
Rotterdam/EMC                                                                        Dr. M. Vis
Rotterdam/Maasstad                                                                  Dr. M.R. Kok
Dordrecht/ASZ                                                                          Dr. I. Tchetverikov
Roosendaal/Bergen op Zoom/Goes/Terneuzen/Vlissingen
Reumazorg Zuid West Nederland                                             Dr. M.V. van Krugten
Afdeling klinische immunologie EMC                                     Prof. Dr. P.M. Hagen

Wetenschappelijk centrum is het Erasmus Medisch Centrum (EMC), afdeling reumatologie, Hoofd: Prof. Dr. J.M.W. Hazes

Stuurgroep Dutch Early Psoriatic Arthritis Cohort (DEPAR): Dr. J.J. Luime, Dr. M. Vis, Dr. I. Tchetverikov, Dr. R. M. Kok

3. Bestuurlijke en organisatorische activiteiten
Bestuursvergaderingen
Bestuur vergaderde 2 keer in 2016
18 april, 26 oktober

Nascholing/refereeravonden
Er zijn in 2016 4 refereeravonden geweest;
9 maart, 1 maart, 21 september, 14 december
De avonden zijn geaccrediteerd voor 3 punten per avond. Deelnemerscertificaten zijn verstrekt
Sponsering van refereeravonden werd verkregen via farmaceuten BMS en Lilly

Sprekers en onderwerpen

Woensdag 9 maart:
Thema: “De immunologische aspecten van artritis psoriatica en reumatoïde artritis”

 • De ene T-cel is de andere niet. Karakterverschillen tussen reumatoïde artritis en artritis psoriatica. Associate-prof. Erik Lubberts, afdeling reumatologie Erasmus MC, Rotterdam
 • De rol van NIK en pathologische angiogenese in reumatoïde artritis. Dr. Sander Tas, afdeling reumatologie AMC/ARC, Amsterdam.
 • Nieuwe therapeutische strategieën voor reumatoïde artritis. Dr. Marc Kok, afdeling reumatologie Maasstad ziekenhuis, Rotterdam. Stromale cellen in lymfoïde organen controleren cel-gemedieerde immuunreacties. Prof. Reina Mebius, afdeling celbiologie/functionele ontwikkeling van het immuunsysteem, VU medisch centrum, Amsterdam

Woensdag 1 juni:

 • Echografie, de stethoscoop van de reumatoloog. A.H. Gerards, Reumatologie Vlietlandziekenhuis
 • The utility of Nuclear Medicine in rheumatology. Dr. I. Al Butaihi, Nucleaire geneeskunde, Maasstadziekenhuis
 • Geavanceerde beeldvorming van artrose. Dr. E. Oei, Radiologie Erasmus MC
 • Vroege herkenning van RA middels MRI bij inflammatoire artralgieën. Prof. Dr. A. van der Helm, Reumatologie, LUMC
 • Radiologische en klinische kenmerken van radiologische vs nonradiologische axiale SPA. Prof. Dr. R. Landewé, reumatologie AMC Amsterdam

Woensdag 21 september:

 • 3D printing’ – state-of-the-art technologie in de wereld van de orthopedische producten. Dhr. C. Jongenengel, COR
 • Orthopedische voetproblemen en de daarbij behorende operatieve interventies bij patiënten met reumatoïde artritis. dr. K. Veenstra, Orthopedie, Maartenskliniek Woerden
 • (Reumatische) voetproblematiek bij de revalidatiearts. M. Kortsmit, Revalidatie arts, Amphia ZKH
 • Artroscopie van de pols: ervaringen uit het MZ?. dr. N.W.L Schep, traumachirurgie Maasstadziekenhuis

Woensdag 14 december:

 • Eva van Soest (SFG). “Een patiënt of een dokter met hoofdpijn?”
 • Sharam Sadrediny (EMC). “Recidiverende parotitis”.Ashidi Rellum (SFG) “Pijn in de rechter heup”.
 • Laura Kranenburg (Maasstad ziekenhuis)
 • Celien Alves (EMC) “Strak man”

4. Dutch Early Psoriatic Arthritis Cohort (DEPAR):
Instroom In 2016 zijn er 166 patiënten aangemeld voor de DEPAR, waarvan er 139 uiteindelijk zijn geïncludeerd. Dit is in lijn met de inclusies van afgelopen jaren. Centra In 2016 zijn in de tweede helft van het jaar Groenehart ziekenhuis (GHZ), het Zuijderland
ziekenhuis (ZZ) en het HAGA ziekenhuis opgestart.

Wetenschappelijk output

EULAR LONDON 2016
Longitudinal evolvement of PASDAS and CPDAI and its associations with patients characteristics and treatment in incident psoriatic arthritis: results from the DEPAR study

Does Skin Matter in incident psoriatic arthritis?

Quality of Life at baseline in early psoriatic arthritis related to initial presentation of mono-, oligo-, and polyarthritis and tender enthesis: results from the DEPAR study.

MASEI shows substantial changes in the entheses of young healthy volunteers – amending its PD score and excluding knee entheses thickness provides better discrimantion of enthesitis in psoriatic arthritis patients.

NVR Papendal 2016
Longitudinal evolvement of PASDAS and CPDAI and its associations with patients characteristics and treatment in incident psoriatic arthritis: results from the DEPAR study. Quality of life at baseline in early psoriatic arthrits related to disease characteristics: results
from the DEPAR study.

Scoring entheses with MASEI ultrasound scores results in overlapping values for healthy controls and psoriatic arthritis patients due to quadriceps enthesis thickness and PD weighting.

Musculoskeletal symptoms preceding the diagnosis of Psoriatic Arthritis – a qualitative exploration of the patient journey.

ACR Washington 2016
Quality of life at baseline in early psoriatic arthrits related to disease domains. Musculoskeletal symptoms preceding the diagnosis of Psoriatic Arthritis – a qualitative exploration of the patient journey.

Is there a clinical patient profile for PsA Patients with a diagnostic delay?

Chronic Back Pain in Early Psoriatic Arthritis.

Submission of papers
Modification of a sonographic enthesitis score to differentiate between psoriatic arthritis and young healthy volunteers Quality of life in early psoriatic arthritis at time of diagnosis related to disease manifestations.

5. Meerjarenbeleidsplan 2017-2020
In 2017 is het concept meerjarenbeleidsplan gepresenteerd. In het beleidsplan zijn doelstellingen geformuleerd, dit wordt verder uitgewerkt.

6. Financieel jaarverslag kerngetallen
De refereeravonden zijn goed bezocht. Hierdoor konden er op de refereeravonden goede onderwerpen op de agenda gezet worden en goede sprekers worden uitgenodigd. Dual sponsorschap is gecontinueerd, dit dekt de kosten van zaalhuur en catering.
Tevens zijn er sponsorbedragen binnen gekomen tbv de DEPAR.
Het hele financiële overzicht is te vinden in de jaarrekening 2016.

7.Tenslotte
Dit jaar kon kwalitatief hoogwaardige nascholing middels refereeravonden geboden worden aan de deelnemers.
In 2016 is DEPAR doorgezet in bijna alle sites. Inclusie van patiënten loopt redelijk. Tevens gaat data verzameling door, ICT projecten werden verder uitgerold in 2016. Ook is samenwerking opgestart met sites buiten de CICERO regio: HAGA ziekenhuis afdeling reumatologie den Haag, en Zuyderland ziekenhuis afdeling reumatologie, Heerlen.
Hiermee kan Cicero zich verder gaan profileren op gebied van onderzoek en kwaliteit van zorg.